Husleieøkning fra 1. januar 2015

Styret har vedtatt en økning av fellesutgiftene med 5% fra 1. januar 2015.

Vi har i sammarbeid med forretningsfører satt opp budjett for 2015.
For å dekke den pågående rehabiliteringen av pipeløpene, generell utgiftsøkning pluss andre vedlikeholdsbehov i 2015 vil det være nødvendig å ta opp et tilleggslån på (maksimalt) kr. 250.000.
Ved denne refinansieringen får vi redusert renten fra 3,4% til 3,2%. Styret har derfor vedtatt en økning i fellesutgiftene på 5% fra 1. januar 2015 (forfall som vanlig den 15).

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling fredag 5. desember 2014

Finnes her (nedlastning)

 

 

Med hilsen fra styret