Piperehabiliteringen - Prosjektoppstart

Som det har vært kjent for de fleste siden oppussingen sist vinter, er vi pålagt av Oslo brann- og redningsetat (BRE) å rehabilitere gårdens pipeløp for å få pipeløpene i forskriftsmessig stand.

Styret har foretatt en foreløpig kartlegging av antall pipeløp som er i bruk, og hvilke ildsteder i hvilke leiligheter som er knyttet opp mot det enkelte pipeløpet.

Etter kartleggingen har vi innhentet anbud fra fem forskjellige firmaer som jobber med denne type rehabilitering. I disse tilbudene fikk vi, dog i noe varierende grad, informasjon om metode for utbedring, priser og andre kontraktsmessige forhold. Vi endte opp med to interessante leverandører som vi innkalte til styremøte 25/11.

Valget av leverandør falt på Thorendahl AS. De kan begynne arbeidet umiddelbart, de leverer en fleksibel løsning, de viste en god fleksibilitet i fm. utforming av kontrakten og vi har tidligere hatt et utmerket samarbeid med dem som entreprenør. I tillegg har de har gitt oss den beste prisen av tilbyderne, selv om det viktigste er at de har gitt oss det beste tilbudet.

Etter fjorårets brannsikringsprosjekt, hvor en tilstandsvurdering av pipeløpene var en del av prosjektet, mottok vi en rapport fra BRE. Denne rapporten konkluderte med en anbefaling om at skorsteinene ikke benyttes som fyringskanal inntil hele fyringsanlegget er satt i forskriftsmessig stand.
Styret innhentet så en uttalelse fra borettslagets forsikringsselskap om det ville kunne få noen forsikringsmessige konsekvenser hvis det skulle oppstå skade på gården som en følge av at styret ikke innfører fyringsforbud.
Forsikringsselskapet er helt klar på at vi i praksis må innføre fyringsforbud inntil utbedringene er foretatt.

Dette er dessverre en ukomfortabel sak for mange som har ildsted/ovn/peis som varmekilde, men vi kommer ikke utenom:

Med umiddelbar virkning innføres det midlertidig forbud mot å benytte leilighetens ildsted/ovn/peis

 

Hva skjer så videre?

For å ta kortversjonen først: arbeidet vil kunne begynne umiddelbart og være avsluttet i midten av januar -15. Det er også antydet at de første ildstedene kanskje vil kunne tas i bruk før jul, men vi regner med at det er tvilsomt om vi ønsker håndverkere i gården og leilighetene så tett oppunder jul, så vi vil av den grunn ikke forsere arbeidet.

 

Befaring av leilighetene
Thorendahl AS vil starte med en befaring av alle leilighetene slik at de kan informere hver enkelt om hva som skal skje i akkurat din leilighet.

Tidspunkt for befaring:
- Inng. A: fredag 28. november kl 1330 - 1530
- Inng. B: mandag 1. desember kl. 0800 - 1000
- Inng. C: mandag 1. desember kl. 1330 - 1530

Hvis du/dere ikke kan være tilstede på disse tidspunktene så gi nøkkel til en nabo, eller gi beskjed til styret som kan flytte på befaringen til et av de andre 3 tidspunktene over.

Dette vil skje på befaringen:
- Notering av kontaktinfo gjennom prosjektet
- Registrering av tilstand og hva som skal gjøres i leiligheten; dette danner utgangspunkt for internkontroll
- Hva må dekkes til (i leiligheten)
- Avtale om spesielle tidspunkter
- Info om hva som skal gjøres
- Levere nøkkel til leiligheten hvis man ikke selv kan være tilstede, eller arrangere tilgang via ‘nøkkelnabo’, når håndverkerne må ha tilgang

Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon til uken.

 

Med hilsen fra styret