Gårdens brannalarmanlegg vil bli kontrollert
torsdag 20. november kl. 0800 - 1200

Leverandøren av anlegget, Romerike Svakstrøm, skal i hht. kontrakt foreta en årlig kontroll og test av systemet.
Dette er en kontraktsfestet årskontroll som er pålagt oss å utføre av offentlige myndigheter.

For å kontrollere og teste alle branndektorer og sirener/brannklokker må kontrolløren ha tilgang til alle leilighetene i ovennevnte tidsrom. 

Hvis du/dere ikke er hjemme torsdag 20/11 så gjør avtale med en nabo eller en i styret ang. nøkkel.

 

Mvh styret