Bruk av gassgrill på balkongene

Etter siste infomelding har styret mottatt innspill på bruk av grill på balkongene. Styret medlemmer og varamedlemmer har konkludert med at det vil være urimelig å ikke skulle tillate bruk av gassgrill.

Følgende er derfor vedtatt:
- Det skal være tillatt å bruke gass- og elektrisk grill forutsatt at utstyret benyttes og vedlikeholdes forskriftsmessig
- Det er ikke tillatt å benytte kullgrill på balkongene; dette gjelder også engangsgriller
- Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholderne i bodene i baktrappene da baktrappene er rømningsvei.
I flg. brannvernforskriftene er det forbudt å oppbevare gassbeholderne i bodene på loftet og i kjelleren. Gassbeholderne må oppbevares i leilighetene, og i hht. regelverket begrenset til 2 x 11 kg’s beholdere.

Husordensreglene er oppdatert.

 

Ferie for vaktmesteren

Gilberto Teixeira tar ferie fra 21. juni til 24. juli. Vikar kommer 4. og 15. juli og avtalen er at vikaren disse dagene vasker trappene og vinduskarmener og plukker søppel. Pål Jonassen klipper plenen en gang i denne perioden og John Baarli tar ansvaret for vanning.

 

Get Kabel-TV og bredbånd

Enkelte beboere har rapportert om problemer med Get som bredbåndleverandør. Styret vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at man står fritt til å benytte bredbånd fra andre leverandører, f.eks. Telenor, selv om borettslaget har avtale om kabel-TV fra Get.

 

Lys og Lås – Husordensreglene

Portromsdøren står ofte ulåst og av og til er også låsen satt slik at den ikke låser.
Sørg for at døren til portrommet alltid går i lås når du lukker døren - kjenn etter at døren virkelig er låst etter deg.

Lyset står ofte på på loftet og i kjelleren, ofte også i enkelte at kjellerrommene. Etter at de nye ståldørene ble montert er det lett å glemme å slå av lyset når man går.
Pass derfor på at lyset er slokket etter deg når du har vært på loftet eller i kjelleren.

Gi disse to beskjedene til alle i husstanden og event. andre som har nøkkel til eiendommen.

 

 

Riktig god sommer fra Helge, Britt, Pål, John og Cecilie