Bruk av grill på balkongene

Det har fra noen beboere kommet forespørsler om retningslinjer for bruk av grill på balkongene og om det er forsvarlig å bruke gassgrill.
Bakgrunnen er spørsmål om brannsikkerheten kan ivaretas i fm. bruk av gassgrill, oppbevaring av gassflasker og vedlikehold og plassering av utstyret. Brann- og redningsetaten fraråder bruk av gass- og kullgrill på balkonger grunnet spredningsfaren da grillen må plasseres og god avstand til fasade og brennbart materiale; hos oss er dette praktisk umulig.

Gassbeholdere skal ikke ha en overflatetemperatur på over 40 grader; i løpet av dagen blir det ofte svært høye temperaturer på siden mot Hammerstads gate. I tillegg kan høye temperaturer over tid medføre at gasslangen blir utett fordi den over tid morkner og blir sprø.
Når det gjelder oppbevaring er det forbudt å oppbevare gassflasker på loftet og under bakkenivå (mao i kjelleren). Bodene i baktrappen er heller ikke et egnet sted da baktrappene er en rømningsvei.

Denne saken har to sider; sikkerhet og trivsel. Sikkerhetsaspektet veier tungt og taler for forbud, mens mulighet for å bruke grill på egen balkong gir øket trivsel. Antallet som pr. idag griller på balkongen er ikke mange og det har ikke kommet melding om sjenanse.

Temaet ble behandlet på styremøte 2. juni.

Der ble konklusjonen at
- det skal være tillatt å bruke elektrisk grill
- det er forbudt å bruke kullgrill på balkongene; gjelder også engangsgriller
- selv om styret mener det bør innføres forbud mot gassgrill så ønsker vi å få innspill fra beboerne siden det er mange som vil kunne ha meninger om dette.

Kontakt oss som vanlig via hesteens@online.no eller se Styret

 

Her er noe lesestoff på nettet:

fra Brann- og redningsetaten
Grilling i borettslaget og sameieselskaper
Grillvettregler

fra en gassleverandør (AGA)
Propanguide

klipp fra media
kikk.no Bolig og Hage
osloby.no Gassgrill blåste balkongen i lufta
nrk.no Oppbevarer du grillgassen ulovlig
aftenposten.no Hvor farlig er det egentlig å grille
nrk.no Gassgrill startet brann på veranda

 

Med hilsen styret