Husleieøkning fra 1. januar 2014

Styret har vedtatt en økning av fellesutgiftene med 20% fra og med 1. januar 2014.

Hovedårsaken til økningen er naturlig nok utgiftene til renter og avdrag på banklånet som har vært nødvendig å ta opp for å finansiere brannsikringstiltakene pluss den generelle oppgraderingen vi har hatt av gården i høst.
Økningen er i tråd med det som ble forespeilet da oppgraderingen ble vedtatt, nemlig 10% for 2. halvår 2013 og 20% for 1. halvår 2014.

Oppgraderingen og vedlikeholdet har stort sett vært i henhold til budsjettet. De områdene vi har hatt høyere kostnader enn forventet er til murerarbeider på veggen (front og bakgård), veggene i portrommet samt til elektriker- og takarbeider.
Økningen er anbefalt av borettslagets forretningsfører.

 

Styret