Dokumenter til årsmøtet
tirsdag 9. april 2019

Illustrasjonsbilde

Nedlastninger (pdf)

Innkalling og Agenda

Årsrapport 2018

Regnskap 2018 og Budsjett 2019

Revisors beretning for 2018

Protokoll fra årsmøtet 2019